|

Досие на поръчката 00830-2019-0003


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

2. Покана до Топлофикация София ЕАД /Дата на публикуване - 28.05.2019г/ - връзка към документа

3. Договор №Д-ЗОП-37/11.07.2019г с Топлофикация София ЕАД /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

4. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа