|

Досие на поръчката 9090475


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

5. Информация за удължаване срока за подаване на оферти /Дата на публикуване 01.08.2019г/ - връзка към документа