|

Досие на поръчката 9090475


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 19.07.2019г/ - връзка към документа

5. Информация за удължаване срока за подаване на оферти /Дата на публикуване 01.08.2019г/ - връзка към документа

6. Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП /Дата на публикуване - 11.09.2019г/ - връзка към документа

7. Уведомително писмо към участниците /Дата на публикуване - 11.09.2019г/ - връзка към документа

8. Договор с фирма "Вадиас - Васил Димитров" ЕТ /Дата на публикуване - 17.10.2019г/ - връзка към документа

9. Договор с фирма "Кукуда груп" ООД /Дата на публикуване - 17.10.2019г/ - връзка към документа