|

Досие на поръчка 00830-2020-0002


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 22.01.2020г/ - връзка към документа

2. Обявление за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 22.01.2020г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в процедурата /Дата на публикуване - 22.01.2020г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 22.01.2020г/ - връзка към документа

5. Разяснение към документация за участие /Дата на публикуване - 27.01.2020г/ - връзка към документа