|

Досие на поръчката 9099138


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 02.06.2020г/ - връзка към документа

5. Информация за удължаване срока за получаване на оферти /Дата на публикуване - 17.06.2020г/ - връзка към документа

6. Протокол от работата на Комисията /Дата на публикуване - 28.07.2020г/ - връзка към документа

7. Уведомително писмо до всички участници /Дата на публикуване - 28.07.2020г/ - връзка към документа

8. Договор №Д-ЗОП-67/28.09.2020г с Вадиас - Васил Димитров ЕТ /Дата на публикуване - 05.10.2020г/ - връзка към документа 

9. Договор №Д-ЗОП-68/28.09.2020г с Кукуда Груп ООД /Дата на публикуване - 05.10.2020г/ - връзка към документа