|

Досие на поръчка 00830-2020-0003


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към документа

2. Обявление за поръчката /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 24.02.2020г/ - връзка към документа

5. Уведомително писмо за оповестяване на оценки и отваряне на ценовото предложение на участника в процедурата /Дата на публикуване - 26.03.2020г/ - връзка към документа

6. Протокол от работата на Комисията по чл.54 и чл.56 от ППЗОП /Дата на публикуване - 01.04.2020г/ - връзка към документа

7. Протокол от работата на Комисията по чл.57 и чл.58 от ППЗОП /Дата на публикуване - 01.04.2020г/ - връзка към документа

8. Протокол от работата на Комисията по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП /Дата на публикуване - 01.04.2020г/ - връзка към документа

9. Решение за класиране на участника в процедурата /Дата на публикуване - 01.04.2020г/ - връзка към документа

10. Уведомително писмо до участника в процедурата /Дата на публикуване - 01.04.2020г/ - връзка към документа

11. Договор №Д-ЗОП-29/05.05.2020 с Биосистеми ООД /Дата на публикуване - 18.05.2020г/ - връзка към документа

12. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 18.05.2020г/ - връзка към документа