|

Досие на поръчката


1. Решение за откриване на конкурс /Дата на публикуване - 19.10.2020г/ - връзка към документа

2. Документация за участие с приложени образци и проекто-договор /Дата на публикуване - 19.10.2020г/ - връзка към документа