|

Досие на поръчката 00830-2020-0004


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществена поръчка /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в обществената поръчка /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

4. Образци на документи и приложения /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

5. Уведомително писмо за отваряне на ценова оферта /Дата на публикуване - 27.07.2020г/ - връзка към документа

6. Протокол на Комисията по чл.54, ал.7 и чл.56, ал.2 от ППЗОП /Дата на публикуване - 11.08.2020г/ - връзка към документа

7. Протокол на Комисията по чл.56, ал.3 и чл.57, ал.2 от ППЗОП /Дата на публикуване - 11.08.2020г/ - връзка към документа

8. Протокол на Комисията по чл.57 и чл.58, ал.1 от ППЗОП /Дата на публикуване - 11.08.2020г/ - връзка към документа

9. Протокол на Комисията по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП /Дата на публикуване - 11.08.2020г/ - връзка към документа

10. Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител /Дата на публикуване - 11.08.2020г/ - връзка към документа

11. Уведомително писмо до всички участници /Дата на публикуване - 11.08.2020г/ - връзка към документа

12. Договор №Д-ЗОП-65/14.09.2020г с Болкан мийл ЕООД /Дата на публикуване - 16.09.2020г/ - връзка към документа

13. Обявление за възложена поръчка /Дата на публикуване - 16.09.2020г/ - връзка към документа