|

Досие на поръчката 00830-2020-0004


1. Решение за откриване на процедурата /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

2. Обявление за обществена поръчка /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

3. Документация за участие в обществената поръчка /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа

4. Образци на документи и приложения /Дата на публикуване - 29.05.2020г/ - връзка към документа