|

Досие на поръчката ID 9098898


1. Обява за събиране на оферти /Дата на публикуване - 21.05.2020г/ - връзка към документа

2. Информация за публикувана обява /Дата на публикуване - 21.05.2020г/ - връзка към документа

3. Документация за участие /Дата на публикуване - 21.05.2020г/ - връзка към документа

4. Образци на документи /Дата на публикуване - 21.05.2020г/ - връзка към документа

5. Протокол за класиране на участниците /Дата на публикуване - 03.06.2020г/ - връзка към документа

6. Уведомително писмо до всички участници /Дата на публикуване - 03.06.2020г/ - връзка към документа

7. Договор №Д-ЗОП-40/17.06.2020г с СИМЕНС ХЕЛТКЕЙР ЕООД  /Дата на публикуване - 23.06.2020г/ - връзка към документа

8. Договор №Д-ЗОП-41/17.06.2020г с ЕМИДО ТМ ЕООД  /Дата на публикуване - 23.06.2020г/ - връзка към документа

9. Договор №Д-ЗОП-42/17.06.2020 с МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД  /Дата на публикуване - 23.06.2020г/ - връзка към документа