|

Поръчки 2021 г.


Поръчки 2021 г.

 • Процедури по вътрешен конкурентен избор
  • Процедури за избор на изпълнител по Рамкови споразумения сключени от ЦОПСЗ

    

   1. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151 от 19.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   2. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-110 от 01.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   3. Доставка на лекарствени продукти по РС№ РД-11-54 от 28.01.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   4. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-55 от 28.01.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   5. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-164 от 29.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   6. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-158 от 26.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   7. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-102 от 25.02.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   8. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163 от 29.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   9. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-24 от 18.01.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   10. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-62 от 01.02.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   11. Доставка на лекарствени продукти по РС №РД-11-277 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

   12. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-270 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

    

 • Търгове и конкурси
  • 1. " ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/, находящи се в сградата на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, София 1330, ул. ”Михалаки Ташев”№2" - връзка към преписката