|

Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151 от 19.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г


Покана и спецификация /Дата на публикуване - 28.04.2021г/- връзка към документа

Проект на договор /Дата на публикуване - 28.04.2021г/- връзка към документа