|

Поръчки 2017 г.


Поръчки 2017 г.

 • Открити процедури
  •  23.10.2017 г.
   Oткрита процедура с предмет“Доставка на лекарствени продукти “ публикувана в АОП с номер

   00830-2017-0008

    

   20.06.2017 г.
   Oткрита процедура с предмет“Доставка на медицински консумативи“ публикувана в АОП с номер
   00830-2017-0007 BG-София

    

   06.06.2017 г.
   Открита процедура с предмет „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либералиризан пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Св. София“ 00830-2017
   00830-2017-0006 BG-София

    

   27.03.2017
   Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви” 00830-2017-0001
   00830-2017-0001 BG-София

    

 • Публични състезания
  • 07.11.2017

   Публично състезание с предмет: „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“

   00830-2017-0010 BG-София

    

   03.05.2017
   Публично състезание с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал" 00830-2017-0003
   00830-2017-0003 BG-София

    

   03.05.2017
   Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" 00830-2017-0002
   00830-2017-0002 BG-София

 • Събиране на оферти чрез обяви
  •  15.01.2017

   Договор по обява "Предоставяне на електронни съобщителни услуги" - тук:

    

    29.12.2017

   Покана по реда на чл. 20 ал. 4 т.3 и ал. 5 от ЗОП до заинтересовани лица относно "Предоставяне на електронни съобщителни услуги"

   1. Документация за участие и покани можете да получите тук:

   2. Техническа спецификация тук:

   3. Покана можете да получите тук:

    

    04.10.2017

   Покана по реда на чл. 191 ал. 1 т.2 от ЗОП до определени лица относно "Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване"

   Документация за участие и покани можете да получите тук:

   1.Протокол от работата на комисията можете да получите тук:

    

   25.09.2017 г. 

   Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID9068564 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД: ID9068564

    

    

   19.09.2017 г.

   „Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ“СВЕТА СОФИЯ“ЕАД: е оттеглена на 19.09.2017 г.

    

    

   12.09.2017 г. 

   Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID9068183 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД:
   BG-София

    

    

   19.06.2017
   Подновена на 03.07.2017 г. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Доставка на хигиенни консумативи по шест обособени позиции“ BG-София
   BG-София

    

    

   12.06.2017
   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ BG-София
   BG-София

    

    

   31.05.2017
   Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” BG-София
   BG-София

    

     

   19.04.2017
   Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 от ЗОП с УН 9063464 в АОП с предмет "Закупуване, доставка, инсталиране на нова ултразвукова система" 9063464 BG-София
   9063464 BG-София

 • Договаряне без предварително обявление
  • 19.10.2017 г.

   Процедура на договаряне без предварително обявление „Доставка на лабораторни реактиви УН в АОП

   00830-2017-0009

    

   31.05.2017
   Процедура на договаряне без предварително обявление за „Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на Първа специализирана акушеро -гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“ - ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0020.
   00830-2017-0005 ID_789477 BG-София

    

    

   31.05.2017
   Процедура на договаряне без предварително обявление за „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“- ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0019.
   00830-2017-0004 ID_789476 BG-София