|


Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи
за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0002 BG-София

05.09.2019г

Обявление за приключване на договор с изх.№05-169/05.09.2019гтук

Обявление за приключване на договор с изх.№05-170/05.09.2019гтук

18.06.2019 г.

Обявление за изменение с изх.№05-112/18.06.2019г - тук

Обявление за приключване на договор с изх.№05-113/18.06.2019г - тук

20.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор с изх.№05-97/20.05.2019г - тук

08.04.2019 г.

Обявление за приключване на договор с изх.№05-89/08.04.2019г - тук

Обявление за приключване на договор с изх.№05-90/08.04.2019г - тук

13.10.2017 г.

1.Информация за сключени договори:

Договор Б.Браун Медикал_58  тук

Договор Вега Медикал_59  тук

Договор ЕТ Медимекс Петрова_60  тук

Договор Благи_61  тук

Договор Бикомед_62  тук

Договор Екос Медика_63  тук

2.Обявление за възложена поръчка ID в АОП  809772

 

07.08.2017 г.
Протокол 3 от работата на комисията  тук.

Приложение към Протокол 3 от работата на комисията  тук.

Протокол 4 от работата на комисията  тук.

Приложение към Протокол 4 от работата на комисията  тук.

Решение 119  тук.

Приложение към решение 119  тук.

 

11.07.2017 г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"  тук.

Протокол 2 от работата на комисията за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"  тук.

Приложение 1 към протокол 2 за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"  тук.

Приложение 2 към протокол 2 за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"  тук.

 

12.06.2017 г.
Протокол №1 от работата на комисията за "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД"  тук.

 

23.05.2017 г.
Разяснение по повод на постъпили запитвания  тук.

 

03.05.2017 г.
Обявление № 49 от дата: 03/05/2017 за откриване на процедура  тук.

Към АОП - Обявление № 49 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура  Обявление

Решение номер 48 от дата 03.05.2017 г.  тук.

Към АОП - Решение № 48 от 03.05.2017 г. за откриване на процедура  Решение

 

03.05.2017 г.
Документация за участие в Публично състезание с предмет "Доставка на хирургични консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД" можете да свалите  тук.