|


00830-2017-0006 BG-София

Обществена поръчка за откриване на процедура „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либералиризан пазар за нуждите на ПСАГБАЛ „Св. София“ BG-София

 

22.12.2017

Обявление за възложена поръчка ID в АОП 818797

линк към АОП

11.12.2017 г.
Решение 250 за прекратяване

 

08.08.2017 г.
Решение 121
00830-2017-0006 BG-София

 

24.07.2017 г.
Протокол 1 от работата на комисията
00830-2017-0006 BG-София

Доклад от работата на комисията
00830-2017-0006 BG-София

Решение 115
00830-2017-0006 BG-София

 

27.06.2017 г.
Разяснение относно запитване за открита процедура с предмет :“Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ
00830-2017-0006 BG-София

 

06.06.2017 г.
Решение №63 за откриване на процедура
00830-2017-0006 BG-София

Обявление за поръчка №64 за откриване на процедура
00830-2017-0006 BG-София

Документация за участие в открита процедура
00830-2017-0006 BG-София