|


Публично състезание с предмет „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“

00830-2017-0010 

07.11.2017 г.
Обявление №224 от дата: 07/11/2017 за откриване на процедура тук.

Към АОП - Обявление № 224 от 07.11.2017 г. за откриване на процедура Обявление

Решение №223 от дата 07.11.2017 г. тук.

Към АОП - Решение № 223 от 07.11.2017 г. за откриване на процедура  Решение

 

03.05.2017 г.
Документация за участие в Публично състезание с предмет: „Изпиране, дезинфекция и гладене на болнично бельо за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за срок от 24 месеца.“

можете да свалите тук.