|


Процедура с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ 00830-2017 BG-София

 

22.11.2017 г.

Информация за сключени договори

Договор №65/22.11.2017 - "Медицинска техника инженеринг“ООД  - тук:

Договор №66/22.11.2017 - „Сапекс“ ООД  - тук:

18.08.2017 г.

Информация за сключени договори

Договор №27/07.08.2017 - "Аквамедика" ЕООД  тук.

Договор №28/07.08.2017 - "Вега Медикал" ЕООД  тук.

Договор №29/07.08.2017 - "Дрегер Медикал България" ЕООД  тук.

Договор №30/07.08.2017 - "Елпак - Лизинг" ЕООД  тук.

Договор №31/07.08.2017 - "Интер Бизнас 91" ЕООД  тук.

Договор №32/07.08.2017 - СД "Медико-газ-Христов и Христова"  тук.

Договор №33/07.08.2017 - "Сименс Хелткеър" ЕООД  тук.

 

03.07.2017 г.
Протокол №1 за дейността на комисията относно обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“  тук.

Приложение към Протокол №1  тук.

 

19.06.2017 г.
Разяснение относно запитване към обява за обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“  тук.

 

12.06.2017 г.
Обява с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“  тук.

 

Документация за участие Открита процедура с предмет “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване" можете да свалите тук.