|


Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID9068183 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД:

 

25.10.2017 г.
Договор по обществена поръчка „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД  

Договор от 25.10.2017 г с „Еко Трейд“ООД - тук:

12.09.2017 г.
Обява за обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID9068183 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД  тук.


Документация за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ“СВЕТА СОФИЯ“ЕАД  тук.