|


19.04.2017
00830-2017-ID_9063464-Apr BG-София

 

29.05.2017
1.Договор от 29.05.2017 с „Аквахим“АД за "Закупуване, доставка, инсталиране на нова ултразвукова система" за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID_9063464 от 19.04.2017 г.  тук:

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 186 от ЗОП с предмет "Закупуване, доставка, инсталиране на нова ултразвукова система" за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID_9063464 от 19.04.2017 г.  тук.

Документация за участие можете да свалите  тук.
Образци за участие можете да свалите  тук

 

03.05.2017
Протокол от дейността на комисията по Обява с предмет "Закупуване, доставка, инсталиране на нова ултразвукова система" за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД ID_9063464 от 19.04.2017 г.  тук.