|


Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на хигиенни консумативи по шест обособени позиции“ BG-София

 

25.09.2017 г.

 

Информация за сключени договори

Договор 57_"МТИ"ООД тук:

Договор 56_"Агарта-ЦМ" ЕООД тук:

Договор 55_"Кукуда Груп" ООД тук:

Договор 54_"Адика Трейд" ЕООД тук:

Договор 53_ЕТ"ВАДИАС-Васил Димитров" тук:

 

02.08.2017 г.
Протокол 1 от работата на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни консумативи“ ID в АОП 9065856  тук.

Приложение към Протокол 1 от работата на комисията  тук.

 

10.07.2017 г.
Разяснение по повод настъпили запитвания относно обява за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хигиенни консумативи“ ID в АОП 9065856  тук.

 

03.07.2017 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет “Доставка на хигиенни консумативи по шест обособени позиции“ ID в АОП 9065856  тук.
Документация за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет “Доставка на хигиенни консумативи по шест обособени позиции  тук.

 

23.06.2017 г.
Обява за обществена поръчка по чл.2 ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на хигиенни консумативи по две обособени позиции“ е оттеглена на 23.06.2017 г въз основа на становище №334/23.06.2017 г и доклад№335/23.06.2017 г.След нужната преработка отново ще бъде достъпна.

 

22.06.2017 г.
Разяснение относно запитване във връзка с обществена поръчка с предмет „Доставка на хигиенни консумативи“  тук.

 

19.06.2017 г.
Обявление от 19.06.2017 г.  тук.

Документация за участие в Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет:“Доставка на хигиенни консумативи по две обособени позиции“ можете да свалите  тук.