|


00830-2017-0009 BG-София

Обществена поръчка за откриване на Процедура на договаряне без предварително обявление „Доставка на лабораторни реактиви УН в АОП 00830-2017-0009 за нуждите на ПСАГБАЛ „Св. София“ BG-София

15.02.2018 г.

Обявление за възложена поръчка тук:

Линк към АОП 829987

 

08.11.2017 г.

Протокол от работата на комисията отворете тук:

Решение 225 отворете тук

 

19.10.2017 г.
ID в АОП тук

Решение 198 тук

Документация за участие в Процедура на договаряне без предварително обявление „Доставка на лабораторни реактиви" тук