|


 

Открита процедура-Доставка на лекарствени продукти

00830-2017-0008:

 

23.10.2017 г.
Решение №195 от 19.10.2017 за откриване на процедура

00830-2017-0008 BG-София

Линк на Решение към към АОП  - 810723

Обявление №196 от 19.10.2017 за поръчка за откриване на процедура

00830-2017-0008 BG-София

Линк на Обявление към АОП - 810725

Документация за участие в открита процедура

00830-2017-0008 BG-София