|


16.10.2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал 3, т.2 от ЗОП „Събиране, транспортиране и обезвреждане  на опасни болнични отпадъци от дейността на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД“

1. Протокол от работата на комисията

тук:

04.10.2017

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал 3, т.2 от ЗОП „Събиране, транспортиране и обезвреждане  на опасни болнични отпадъци от дейността на „Първа САГБАЛ Света София” ЕАД“

1.Информация за удължаване срока на обявата №174  в АОП ID9068910

тук:

 

 

25.09.2017

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП с номер в АОП ID 9068564 „Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД

 

Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП ID9068564 в АОП

тук:

 

Документация за участие  тук: