|


Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактиви”
Уникален идентификационен номер в регистра на обществените поръчки 00830-2017-0001 BG-София

25.09.2017 г. 
Информация за сключени договори

Договор 52_"Фот" ООД тук:

Договор 51_"Лабко" ЕООД тук:

Договор 50_"Елта 90М" ООД тук:

Договор 49_"БГ Мед" ЕООД тук:

Договор 48_"Медицинска Техника Инженеринг" ООД тук:

Договор 47_"Имесса Консулт" ООД тук:

Договор 46_"Аквахим" АД тук:

Договор 45_"Интер Бизнес 91" ЕООД тук:

Договор 44_"Химтекс" ООД тук:

Договор 43_"Елпак Лизинг" ЕООД тук:

Договор 42_"Оптим КО" ООД тук:

Договор 41_"Ридаком" ЕООД тук:

Договор 40_"Мейона" ООД тук:

Договор 39_"Билмед" ЕООД тук:

Договор 38_"Хроно" ООД тук:

Договор 37_"Ди Ем Джи Клиник" ЕООД тук:

Договор 36_"МГ Лаборатория" ЕООД тук:

Обявление за възложена поръчка ID в АОП 805620 към АОП 805620

 

14.07.2017 г.
Протокол 3  тук.
Приложение към протокол 3  тук.
Протокол 4  тук.
Приложение към протокол 4  тук.
Доклад от работата на комисията  тук.
Решение №105/14.07.2017 г  тук.
Приложение към Решение №105/14.07.2017 г  тук.

 

08.06.2017 г.
Протокол № 02 от 08.06.2017 г. от работата на комисията  тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по обособена позиция №1 – Клинична лаборатория  тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по обособена позиция №2 – Микробиологична лаборатория  тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по обособена позиция №3 – Патохистологична лаборатория  тук.
Приложение към протокол №2 – оценка на техническа оферта по обособена позиция №4 – Асистирана репродукция  тук.
Съобщение за отваряне на ценови оферти  тук.

 

15.05.2017 г.
Протокол № 01 от 15.05.2017 г. от работата на комисията  тук.

 

27.03.2017 г.
Обявление № 43 от 24.03.2017 г. за откриване на процедура  тук.

Решение № 42 от 24.03.2017 г. за откриване на процедура  тук.

 

29.03.2017 г.
Документация за участие Открита процедура с предмет “Доставка на лабораторни реактви и консумативи” можете да свалите  тук.