|


00830-2016-0004 ID 789476 BG-София

Процедура на договаряне без предварително обявление за „Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на Първа специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“- ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0019.

 

30.01.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

 01.08.2017 г.
Договор 24 от 31.07.2017 - Софийска вода - ID: 789476
00830-2017 ID789476BG-София

 

31.05.2017 г.
Решение № 61/31.05.2017 - ID: 789476
00830-2017 ID789476BG-София