|


00830-2017-ID 789477 BG-София

Процедура на договаряне без предварително обявление за „Доставка на топлинна енергия от районна топлоцентрала за нуждите на сградата на Първа специализирана акушеро -гинекологична болница за активно лечение Света София ЕАД“ - ИН на регистрационната форма от ССИ е 20170531-00830-0020. ID 789477 BG-София

 

30.01.2020

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - тук

31.05.2017 г.
Договор 23 от 11.07.2017 - Топлофикация
00830-2017 ID789476BG-София

 

31.05.2017 г.
Решение № 62/31.05.2017 - ID: 789477
00830-2017 ID789476BG-София