|


00830-2017- BG-София

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП за нуждите на „Първа САГБАЛ Света София“ ЕАД с предмет “Услуги, свързани със софтуерни продукти” BG-София

 31.07.2017 г.
Договори по обществена поръчка с предмет „Услуги, свързани със софтуерни продукти“ 

Договор 1 - тук:

Договор 2 - тук:

03.07.2017 г.
Протокол за дейността на комисията относно обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет „Услуги, свързани със софтуерни продукти“
00830-2017 BG-София

 

31.05.2017 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
00830-2017 BG-София 

 

Документация За участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП
00830-2017 BG-София