|

Работа при нас


Ако желаете да станете част от екипа на Първа САГБАЛ „Света София“, можете да кандидатствате за нашите свободни позиции. Ние работим, разчитайки на ясно зададена стратегия и ръководен състав с богат опит. Предоставяме много възможности за професионално развитие - предлагаме полезни обучения и окуражаваме екипния дух.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

за резултатите от оценяването по проведения  подбор за 2 брой длъжност „лекар специализант по акушерство и гинекология”, съгласно обява от 15.01.2018г., публикувана на интернет страницата на „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД. 

 

  1. Одобрените кандидат за сключване на трудов договор за длъжността „лекар специализант по акушерство и гинекология” са класиралите се на 1-во и 2-ро място, получили най-висока обща оценка от заложените критерии в Заповед № З-7/25.01.2018г., а именно:
  2. Д-р Марина Стефанова Гергинова
  3. Д-р Красимир Димитров Николов

 

         Класиралите се на първо и второ място кандидати следва да сключат договор със „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД в срок до 14 дни от датата на получаване на поканата за това. В случай, че в посоченият срок по неуважителни причини не бъде сключен трудов договор с поканения кандидат ще бъде отправена покана до класиралия се на следващо място участник в подбора.

Дата: 30.01.2018г.                                                                                                                                           

Изпълнителен директор: д-р Гергана Коларова

 

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

1. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи анестезиологични акушерки

- Изисква се необходимата квалификация;
- инициативност.

Моля изпратете CV на имейл адрес: maia_boneva@abv.bg
Телефон за контакт: 0889 886 156

 

2. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на пълен работен ден.        

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

3. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекар със специалност „Обща и клинична патология“ . Пълен работен ден (може и пенсионер).

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

4. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи санитари/ки.

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com