|

Работа при нас


Ако желаете да станете част от екипа на Първа САГБАЛ „Света София“, можете да кандидатствате за нашите свободни позиции. Ние работим, разчитайки на ясно зададена стратегия и ръководен състав с богат опит. Предоставяме много възможности за професионално развитие - предлагаме полезни обучения и окуражаваме екипния дух.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

- Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 2 места.

Общо: 2 места

1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:

• Заявление - свободен текст;
• Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие;
• Автобиография - европейски формат.
• Мотивационно писмо.

Документите ще се приемат в срок от 1 седмица от публикуването на обявата включително.

2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

Дата на публикуване на обявата: 15.01.2018г.

 

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

1. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи анестезиологични акушерки

- Изисква се необходимата квалификация;
- инициативност.

Моля изпратете CV на имейл адрес: maia_boneva@abv.bg
Телефон за контакт: 0889 886 156

 

2. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекари със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на пълен работен ден.        

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

3. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи лекар със специалност „Обща и клинична патология“ . Пълен работен ден (може и пенсионер).

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com

 

4. Първа САГБАЛ „Света София“ търси да назначи санитари/ки.

Моля изпратете CV на имейл адрес: info@1agb.com