|

Антикорупция


ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД осигурява следните канали за достъп на сигнали за корупция на граждани и юридически лица:


1. при зам.-директор по икономическите дейности в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД;
2. пo пощата - на адрес: град София, ул. Михалаки Ташев №2


Всички постъпили документи в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД” завеждат в специален регистър „Регистър за сигнали за корупция”.


Постъпилите и регистрирани във входящия регистър документи – писма, сигнали, жалби, искания и др. се предават на Изпълнителния директор.

Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал за корупция не е подписан и е анонимен, то той се оставя без движение.