|

НЗОК


НЗОК

 • Прегледи
  • В Първа САГБАЛ „Света София“ извършва всички дейности, финансирани от НЗОК в областта на акушерството и гинекологията, неонатологията, заболявания на млечните жлези, инвитро фертилизация.

    

   Списък на лекари, на лекари работещи по клинични пътеки и договор с НЗОК:

    

   д-р Андрей Кузманов

   д-р Антоанета Здравкова Благова

   д-р Антон Антонов Баев

   д-р Благовест Асенов Бечев

   д-р Борис Мирославов Минчев

   д-р Борислав Кирилов Христов

   д-р Весела Димитрова Аврамова

   д-р Виолета Петкова Божилова

   д-р Виолета Стефанова Стратиева

   д-р Десислава Йорданова Илиева - Деянова

   д-р Галя Георгиева Богданова

   д-р Димитър Желязков Колев

   д-р Евгений Живков Василев

   д-р Елена Александрова Бангеева

   д-р Екатерина Бориславова Гилева

   д-р Ива Николаева Кралева-Войнова

   д-р Иван Венциславов Грънчаров

   д-р Ивет Станиславова Маврова

   д-р Иван Петров Иванов

   д-р Йован Даскалов

   д-р Катя Петрова Гогова - Иванова

   д-р Калина Росенова Димитрова

   д-р Кирил Петков Киров

   д-р Константин Асенов Петров

   д-р Константин Иванов Маленов

   д-р Красимир Генев Недялков

   д-р Красимир Кирилов Стерков

   д-р Красимира Методиева Иванова

   д-р Мажена Риш Панова

   д-р Марина Стефанова Гиргинова

   д-р Мария Володиева Дочкова

   д-р Мая Лъчезарова Джонгова

   д-р Мими Николаева Шумилина

   д-р Минко Тодоров Еврев

   д-р Мирослав Стефанов Стоянов

   д-р Младен Петров Младенов

   д-р Надя Алексиева Кирова - Вапирева

   д-р Николинка Стоянова Попова

   д-р Нонка Любенова Николова

   д-р Огнян Кирилов Димитров

   д-р Павел Александров Павлов

   д-р Пенчо Неделчев Радоев

   д-р Поля Тодорова Славова

   д-р Райна Димитрова Гераскова

   д-р Райна Рашева Ковачева

   д-р Ралица Калоянова Василева

   д-р Семра Мехмед Акташ

   д-р Спаска Василева Григорова

   д-р Стефан Василев Червеняшки

   д-р Стефан Георгиев Косовски

   д-р Стоян Ангелов Алексов

   д-р Стоян Петров Кочев

   д-р Стоянка Петкова Симеонова-Бабаскерова

   д-р Тихомир Костадинов Гемеджиев

   д-р Томи Георгиев Попмарков

    

    

 • Болнично лечение
  • Можете да бъдете приети за болнично лечение с Направление №7, издадено от личния лекар или специалист, след преценка на дежурния екип в Консултативно-диагностичния блок на болницата. За всички здравноосигурени лица, Първа САГБАЛ „Света София“ има сключен договор по следните клинични пътеки за оказване на болнична помощ:

    

   № на КП КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ЦЕНА
   1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400 лв.
   2 Пренетална  инванзивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800 лв.
   3 Оперативни процедури за задържане на бременността 150 лв.
   4.1 Преждевременно прекъсване на бременността  спонтанно или по медицински показания до 13 г.с. включително 170 лв.
   4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. на плода 280 лв.
   5 Раждане 850 лв.
   6 Грижи за здраво новородено дете 264 лв.
   7 Диагностика  и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 960 лв.
   8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 440 лв.
   9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 080 лв.
   10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 560 лв.
   11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 4 320 лв.
   12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1 560 лв.
   13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2 400 лв.
   14 Диагностика и  интензивно  лечение на новородени с дихателна  недостатъчност, втора степен  на тежест 4 160 лв.
   15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от  теглото 4 290 лв.
   15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от  теглото 7 670 лв.
   48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст до 28 дни от раждането 545 лв.
   49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст до 28 дни от раждането 431 лв.
   160 Нерадикално отстраняване на матката 1 100 лв.
   161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 100 лв.
   162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп  за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи 770 лв.
   163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женски полови органи 330 лв.
   164 Корекции на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената 806 лв.
   165 Диагностика и процедури  и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460 лв.
   166 Корекции на проходимост и възтановяване на анатомия при жената 650 лв.
   167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли/тазова и/или парааортални и/или ингвинални/,като самостоятелна интеревнция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. 2 200 лв.
   169 Интензивно лечение на интра-и постпартални усложнения, довели до шок 1 500 лв.
   170 Интензивно лечение на интра-и постартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6 800 лв.
   193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: Tis 1-4N0-2 M0-1 1 300 лв.

   194

    

    

   Оперативни интервенции върху гърдата с локална ексцизия и биопсия

    

    

   300 лв.

    

    

    

 • Програми
  • Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - традиционен способ;
   Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка – IVF;
   Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - IVF c криопрезервация;
   Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - IVF c ICSI;
   Трансфер на замразени ембриони;
   Програма LINFOGEI – премахва задържаните излишни течности в организма и неприятните отоци;
   Програма ISOGEI – стяга мускулатурата и подобрява мускулния тонус;
   Програма TRANSION – оформя и моделира контурите на тялото;
   Програма BODY SYSTEM – разрешава проблемите с целулита.

 • Здравен статус
  • Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите.


   Всеки български гражданин (или чужденец с постоянно местожителство в България) е длъжен да участва в здравноосигурителната система на страната ни, чрез внасянето на ежемесечни здравни вноски.

 • Как може да проверите дали Вашите здравноосигурителни права са прекъснати?
 • Кога губя здравноосигурителни права?
  • Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

 • Как да възстановя здравноосигурителните си права?
  • Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени  правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца. 

 • Какво да правя, ако дължимите ми здравноосигурителни вноски са платени, но все още не е отразено в системата, а трябва да постъпя спешно в болнично заведение?
  • Можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

                                                                                                             Източникwww.nap.bg