|

Психосоциална рехабилитация на жени, оперирани от рак на гърдата


В Първа САГБАЛ „Света София“ функционира кабинет за психосоцилна подкрепа, в който ежедневно работи психолог- психотерапевт. Психосоциалната рехабилитация на жени с рак на млечната жлеза е един от приоритетите на дейността му. Там постоянно се осъществява целенасочена психологична помощ и подкрепа на пациентките във връзка с емоционалните, социални, и поведенчески проблеми, които се появяват по време на болестта и престоя им в болницата. Осъществява се и психо-социална подкрепа на семейството на пациентките.

I. Програмата за работа включва:


При поставяне на диагнозата и след операцията- кризисна интервенция с цел:
  Справяне с емоционалния дистрес
  Приемане на плана за лечение
  Стабилизиране на когнитивнити способности за съдействие на лекаря


Подкрепяща психотерапия в болницата по време на престоя
Цели успокояване и подкрепа на пациентката за да се справи с травмите, които заболяването предизвиква и които се отразяват на способността и да се адаптира, да понесе болката, страничните ефекти от лечението и първоначалната промяна в начина на живот.


Насоки на психологична работа
  Емоционална подкрепа при справяне с шока, острата стресова реакция и психосоматичен дистрес, структуриране етапите на лечението
  Психо- обучение за справяне с депресията, загубатата на контрол и вината, страх от загуба на работа и социален статус, възможна промяна на отношението на най-близките
  Психосоциална рехабилитация и ресоциализация
Осъществява се преди изписване и по време не ежегодните месечни безплатни профилактични прегледи за рак на млечната жлеза от лекар и от психолог. Има за цел обсъждане и подкрепа на оптималното функциониране на пациентките в социалната и семейна общност. Засяга фазите на възстановяване и ремисия, когато дистресът е преодолян и жената се е върнала към обичайния ритъм на живот.
  Разговор със семейството преди и след операцията
Операцията на жената от рак на млечната жлеза е стрес за цялото семейство и го поставя в нова ситуация, променяща начина му на живот. По време на престоя в болницата, цялата система допринася за емоционалното равновесие на пациентката и взаимотношенията и с медицинския персонал, затова има нужда от подкрепа, окуражаване и структуриране.


II. Психологична консултация в месеца за безплатни прегледи на жени за рак на млечната жлеза.

Функционира през два дни от седмицата с предварително записване на желаещите или насочените от лекаря, след поставяне на диагнозата