Работа при нас
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Работа при нас

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  В „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД

  На основание чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и предвид нуждите от лекари в клиниките и отделенията, „ПСАГБАЛ – Света София” ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар–специализант в лечебното заведение както следва:

  • Лекар специализант по „акушерство и гинекология” - 3 места.

  Общо: 3 места

  1. Желаещите да заемат свободните длъжности следва да представят:

  • Заявление - свободен текст;

  • Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие или академична справка;

  • Автобиография - европейски формат.

  • Мотивационно писмо.

  • Удостоверение от БЛС

  Документите ще се приемат в срок до 04.02.2023г. – включително в Деловодството на болницата.

  2. След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на изпълнителния директор на болницата, в която ще бъдат определени и точните критерии за подбор на кандидатите.

  Изпълнителен директор:

  д-р Гергана Коларова

  Дата на публикуване на обявата: 03.01.2023г.


  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.