Лаборатория по клинична патология и цитология
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Лаборатория по клинична патология и цитология

  В лабораторията „Клинична патология и цитология“ се извършва рутинна хистологична и цитологична диагностика на широк диапазон от заболявания, съгласно медицински стандарт „Клинична патология“ от 2016 г.
   
  В лабораторията се извършва и спешна интраоперативна хистологична диагностика – т. нар. гефрирно изследване - на пациенти по време на операция при съмнение за наличие на неоплазмен процес. Количеството на онкологичните случаи е около 1/3 до всички оперативни случаи.
   
  Лекарите в лаборатория „Клинична патология и цитология“ са търсени и за второ мнение (консултация по готови хистологични и цитологични препарати, изработени в други лаборатории), което подпомага намирането на най-правилното решение при избора на терапевтичното поведение за конкретния пациент и избягване на ненужни операции при хипердиагностика на неопластични заболявания.
   
  Работата в лабораторията е организирана по следния алгоритъм:
  подготовка на материалите (биопсични, некропсични и цитологични) за макроскопско и микроскопско изследване;
  тъканна обработка на пробите и изготвяне на хистологични и цитологични препарати за микроскопска диагностика;
  микроскопско изследване, с последващо изготвяне на окончателна патоморфологична диагноза;
  aрхивиране на препаратите, парафиновите блокове и резултатите за срок от 20 години.
  Екипът извършва също патологоанатомична диагностика в акушерството, гинекологията, микропедиатрията и мамологията, като осъществява следните дейности:
  хистологични изследвания от женска полова система и хирургия на гърдата;
  хистологични изследвания на плаценти, аутопсии и некропсично изследване на абортни плодове, мъртво родени и новородени деца, починали след раждането.
  В лабораторията се извършват консултации, цитологични и хистологични изследвания на пациенти на МЦ „Света София“, както и на външни пациенти.
  Работно време: 7.30 ч. – 13.30 ч.
   

  МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНИ
  Хистологично изследване – 50 лв.
  Цитологично изследване – 14 лв.
  Ксерокопие на резултат – 1 лв.
  Справка – 20 лв.
  Деархивиране на парафинови блокове – 10 лв.
  Предоперативна консултация от патолог – 40 лв.
  Предоперативна консултация от професор – 60 лв.

  ЕКИП
  Началник: д-р Пенка Каранова
  Биолог - цитолог: Милена Димитрова
  Медицински лаборанти: Йорданка Христова, Петя Пенева, Адриана Колева
  Консултанти: проф. Елисавета Попхристова, д-р Владимир Степанов
  Технически сътрудник: Даниела Аначкова

  ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
  02/4470 271
  02/4470 278
   

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.