КОНТАКТИ
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  КОНТАКТИ

  Болнична регистратура 02/4470 211
  Регистратура – Медицински център „Света София“ 0888118340 (ЗА МАМОЛОГИЧЕН ПРЕГЛЕД) и 02/4470 234 (ЗА АГ ПРЕГЛЕД) 02/4470 219
  • Изпълнителен директор 02/8220 583; факс 02/9207113
  • Заместник-директор по медицинските дейности 02/4470 292
  • Заместник-директор по икономическите дейности 02/4470 257
  • Експерт „Връзки с обществеността“ antimova.elena@gmail.com
  • Главна акушерка 02/4470 220
  • Деловодство 02/4470 202
  • Училище за родители и Отворени врати 02/4470 202
  • Главен счетоводител 02/4470 244
  • Финансов контрольор 02/4470 214
  • Човешки ресурси 02/4470 281
  • ТРЗ 02/4470 289
  • АСЧ 02/4470 248
  • Началник отдел „Информационно обслужване“ 02/4470 265
  • Информационен отдел 02/4470 259
  • Доброволни фондове 02/4470 259
  • Експерт „Юридическо обслужване“ 02/4470 245
  • Записване за ултразвук, ранен биохимичен скрининг, фетална морфология или доплер 02/4470 283 и 02/4470 238
  • Гинекологичен кабинет (№104) 02/4470 230
  • Кабинет „Патологична бременност“ (№106) 02/4470 283
  • Спешен портал (№103) 02/4470 226
  • Началник на ДКБ (№120) 02/4470 276
  • Ултразвукова диагностика (№121) 02/4470 238
  • Кабинет стерилитет и инвитро 02/4470 263
  • Мамологичен център 0888 118 340
  • Клинична лаборатория 02/4470 279
  • Микробиологична лаборатория 02/4470 293
  • Хистопатологична лаборатория 02/4470 278
  • Управител 02/9204 108
  • Фармацевти 02/4470 252
  client1.png
  client2.png
  client3.png
  client4.png

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2024 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.