Поръчки 2021 г.
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Поръчки 2021 г.

  Процедури за избор на изпълнител по Рамкови споразумения сключени от ЦОПСЗ

  1. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-151 от 19.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  2. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-110 от 01.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  3. Доставка на лекарствени продукти по РС№ РД-11-54 от 28.01.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  4. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-55 от 28.01.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  5. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-164 от 29.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  6. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-158 от 26.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  7. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-102 от 25.02.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  8. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-163 от 29.03.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  9. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-24 от 18.01.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  10. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-62 от 01.02.2021 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  11. Доставка на лекарствени продукти по РС №РД-11-277 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  12. Доставка на лекарствени продукти по РС № РД-11-270 за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за 2021г /Дата на публикуване - 28.04.2021г/ - връзка към преписката

  Обявления за приключване на договори за обществени поръчки по Рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти по Приложение №2 на ПЛС
   
  1. По обществена поръчка №00080-2020-0004
  - Обявление №05-15 /Дата на публикуване - 14.01.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-52 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-53 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-54 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-87 /Дата на публикуване - 10.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-110 /Дата на публикуване - 08.04.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-111 /Дата на публикуване - 08.04.2022г/ - връзка към документа
   
  2. По обществена поръчка №00080-2020-0011
  - Обявление №05-13 /Дата на публикуване - 14.01.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-14 /Дата на публикуване - 14.01.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-56 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-57 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-58 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-67 /Дата на публикуване - 23.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-90 /Дата на публикуване - 10.03.2022г/ - връзка към документа
   
  3. По обществена поръчка №00080-2020-0012
  - Обявление №05-16 /Дата на публикуване - 14.01.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-17 /Дата на публикуване - 14.01.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-59 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-60 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-61 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-91 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-92 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-93 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-113 /Дата на публикуване - 08.04.2022г/ - връзка към документа
   
  4. По обществена поръчка №00080-2020-0009
  - Обявление №05-62 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-63 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-64 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-65 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-66 /Дата на публикуване - 22.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-88 /Дата на публикуване - 10.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-89 /Дата на публикуване - 10.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-112 /Дата на публикуване - 08.04.2022г/ - връзка към документа
   
  5. По обществена поръчка №00080-2020-0010
  - Обявление №05-55 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-94 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-95 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-96 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-97 /Дата на публикуване - 11.03.2022г/ - връзка към документа
   
  6. По обществена поръчка №00080-2019-0022
  - Обявление №05-50 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-51 /Дата на публикуване - 21.02.2022г/ - връзка към документа
  - Обявление №05-86 /Дата на публикуване - 10.03.2022г/ - връзка към документа

  " ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПЛОЩИ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТИ/, находящи се в сградата на ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД, София 1330, ул. ”Михалаки Ташев”№2" - връзка към преписката

   

  "Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот - собственост на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, представляващ 80,14 кв. м, обособена част от сутеренният етаж на административната сграда, находяща се на ул. „Михалаки Ташев” № 2, гр. София 1330 за разкриване на търговско помещение (кафе), ведно с площ от 48 кв. м. от вътрешният двор за разполагане на маси за консумация на открито" - връзка към преписката

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2023 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.