НЗОК
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  НЗОК

  В Първа САГБАЛ „Света София“ извършва всички дейности, финансирани от НЗОК в областта на акушерството и гинекологията, неонатологията, заболявания на млечните жлези, инвитро фертилизация.
   
  Списък на лекари, на лекари работещи по клинични пътеки и договор с НЗОК:
  д-р Антон Антонов Баев
  д-р Благовест Асенов Бечев
  д-р Весела Димитрова Аврамова
  д-р Виолета Петкова Божилова
  д-р Виолета Стефанова Стратиева
  д-р Евгений Живков Василев
  д-р Екатерина Бориславова Гилева
  д-р Елена Александрова Бангеева-Пейчинова
  д-р Галя Богданова Георгиева
  д-р Гергана Кирилова Коларова
  д-р Димитър Желязков Колев
  д-р Ива Николаева Кралева-Войнова
  д-р Иван Венциславов Грънчаров
  д-р Иван Петров Иванов
  д-р Ивет Станиславова Маврова
  д-р Йован Даскалов
  д-р Калина Росенова Димитрова
  д-р Катя Петрова Гогова
  д-р Кирил Петков Киров
  д-р Константин Асенов Петров
  д-р Константин Иванов Маленов
  д-р Красимир Генев Недялков
  д-р Красимир Кирилов Стерков
  д-р Красимира Методиева Иванова
  д-р Мажена Риш-Панова
  д-р Мария Володиева Дочкова
  д-р Мая Лъчезарова Джонгова
  д-р Мими Николаева Шумилина
  д-р Минко Тодоров Еврев
  д-р Мирослав Стефанов Стоянов
  д-р Младен Петров Младенов
  д-р Надя Алексиева Кирова
  д-р Нонка Любенова Николова
  д-р Огнян Кирилов Димитров
  д-р Павел Александров Павлов
  д-р Пенка Величкова Каранова
  д-р Пенчо Неделчев Радоев
  д-р Поля Тодорова Славова
  д-р Райна Рашева Ковачева
  д-р Ралица Калоянова Василева-Запрянова
  д-р Семра Мехмед Акташ
  д-р Славина Емилова Стоянова-Ангелова
  д-р Спаска Василева Григорова
  д-р Стефан Василев Червеняшки
  д-р Стефан Георгиев Косовски
  д-р Стоян Ангелов Алексов
  д-р Стоянка Петкова Симеонова-Бабаскерова
  д-р Тихомир Костадинов Гемеджиев
  д-р Томи Георгиев Попмарков
  д-р Борислав Кирилов Христов

  Можете да бъдете приети за болнично лечение с Направление №7, издадено от личния лекар или специалист, след преценка на дежурния екип в Консултативно-диагностичния блок на болницата. За всички здравноосигурени лица, Първа САГБАЛ „Света София“ има сключен договор по следните клинични пътеки за оказване на болнична помощ:

  № на КП КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ ЦЕНА
  1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск 554,40 лв.
  2 Пренетална  инванзивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 902 лв.
  3 Оперативни процедури за задържане на бременността 253 лв.
  4.1 Преждевременно прекъсване на бременността  спонтанно или по медицински показания до 13 г.с. включително 281,6 лв.
  4.2 Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 г.с. до 26 г.с. на плода 396 лв.

  5.1

  5.2

  Раждане - нормално 

  Раждане - цезарово сечение

  1 100 лв.

  960 лв.

  6 Грижи за здраво новородено дете 340 лв.
  7 Диагностика  и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1 078 лв.
  8 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1 606 лв.
  9 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1 317 лв.
  10 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1 738 лв.
  11 Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 4 774 лв.
  12 Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии 1 738 лв.
  13 Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2 662 лв.
  14 Диагностика и  интензивно  лечение на новородени с дихателна  недостатъчност, втора степен  на тежест 4 598 лв.
  15.1 Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от  теглото 4 741 лв.
  15.2 Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от  теглото 8 459 лв.
  48 Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст  1050,50 лв.
  49 Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст 838,20 лв.
  160 Нерадикално отстраняване на матката 1 232 лв.
  161 Радикално отстраняване на женски полови органи 1 542,20 лв.
  162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп  за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи 935 лв.
  163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инванзивно изследване на женски полови органи 411,10 лв.
  164 Корекции на тазова /перинеална/ статика и/или на незадържане на урината при жената 970,20 лв.
  165 Диагностика и процедури  и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 565,40 лв.
  166 Корекции на проходимост и възтановяване на анатомия при жената 902 лв.
  167 Системна радикална ексцизия на лимфни възли/тазова и/или парааортални и/или ингвинални/,като самостоятелна интеревнция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация. 2706 лв.
  169 Интензивно лечение на интра-и постпартални усложнения, довели до шок 2098,80 лв.
  170 Интензивно лечение на интра-и постартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 9435,80 лв.
  193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: Tis 1-4N0-2 M0-1 1782 лв.

  194

  Оперативни интервенции върху гърдата с локална ексцизия и биопсия

  391,60 лв.

  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - традиционен способ;
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка – IVF;
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - IVF c криопрезервация;
  Изследване, диагноза и лечение на стерилна двойка - IVF c ICSI;
  Трансфер на замразени ембриони;
  Програма LINFOGEI – премахва задържаните излишни течности в организма и неприятните отоци;
  Програма ISOGEI – стяга мускулатурата и подобрява мускулния тонус;
  Програма TRANSION – оформя и моделира контурите на тялото;
  Програма BODY SYSTEM – разрешава проблемите с целулита.
  Задължителното здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски се осъществява от Национална агенция за приходите.
   
  Всеки български гражданин (или чужденец с постоянно местожителство в България) е длъжен да участва в здравноосигурителната система на страната ни, чрез внасянето на ежемесечни здравни вноски.
  • чрез електронната услуга на НАП „Здравноосигурителен статус“;
  • чрез обаждане на телефон 0700 18 700;
  • на място, в офисите и териториалните дирекции на НАП в страната.
  Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка (упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители; лицата, осигурени по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и др.) се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който на лицето е оказана медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.
  Когато здравноосигурителните права са прекъснати, т.е. за последните 36 месеца липсват повече от три вноски за здравно осигуряване, за да бъдат възстановени правата трябва да са заплатени всички задължения за здравно осигуряване за последните 60 месеца.
  Можете да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да Ви се издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да Ви бъде издаден този документ, трябва да представите вносните бележки, с които да докажете направените от Вас вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение Ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.
  Източник: www.nap.bg

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2022 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.