Екип
Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД

  Екип

  ЕКИП В ПСАГБАЛ „Света София“

  Изпълнителен директорСъвет на директоритеПредседател на Съвета на директоритеРъководствоЗаместник-директор по медицинските дейностиЗаместник-директор по икономическите дейностиГлавен счетоводителФинансов контрольорАдминистрацияТехнически сътрудник на изпълнителния директорГлавен юрисконсултЕксперт „Връзки с обществеността"Родилно отделениеНачалник на Родилно отделениеЛекар АГI-во отделение по гинекологияНачалник на Първо отделение по гинекологияАкушер-гинекологПатология на бременносттаНеонатологияНачалник на отделение по неонатологияЛекарПедиатрияАнестезиология и интензивно лечениеНачалник на отделение за анестезиология и интензивно лечениеII-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлезаНачалник на отделение за хирургия на млечната жлезаКонсултативно-диагностичен блокНачалник на консултативно-диагностичен блокНачалник на „Клинична лаборатория“Началник на отделение „Образна диагностика“Началник на „Микробиологична лаборатория“Началник на лаборатория по клинична патология и цитологияАсистирана репродукцияМикробиологПатоанатомПсихологическа подкрепаПсихологФизиотерапия и рехабилитацияРехабилитатор Лекари специализантиСпециализантЛекар хирургЛекар вътрешни болестиЛекар клинична лабораторияЛекар трансфузионна хематологияЛекар урологРъководител на аптекаГлавна акушерка

  Зареждане

  д-р Гергана Коларова

  Изпълнителен директор, Съвет на директорите

  д-р Мажена Риш-Панова

  Съвет на директорите, Председател на Съвета на директорите

  доц. Ралица Георгиева

  Съвет на директорите

  д-р Райна Ковачева

  Ръководство, Заместник-директор по медицинските дейности

  Светлана Ганева

  Ръководство, Главна акушерка

  Марияна Панчева

  Ръководство, Финансов контрольор

  Гергана Ганчева

  Администрация, Технически сътрудник на изпълнителния директор

  Ивайло Иванов

  Администрация, Главен юрисконсулт

  Надя Ангелакова

  Администрация, Главен счетоводител

  Елена Антимова

  Администрация, Експерт „Връзки с обществеността"

  д-р Константин Маленов

  Родилно отделение, Началник на Родилно отделение

  д-р Иван Грънчаров

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Галя Богданова

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Красимир Недялков

  I-во отделение по гинекология, Началник на Първо отделение по гинекология

  д-р Красимир Стерков

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Благовест Бечев

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Огнян Димитров

  I-во отделение по гинекология, Акушер-гинеколог

  д-р Константин Петров

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Катя Гогова

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Ралица Василева

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Стефан Косовски

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Виолета Стратиева

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Семра Акташ

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Антон Баев

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Красимира Иванова

  Неонатология, Началник на отделение по неонатология

  д-р Мими Шумилина

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Поля Славова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Стоянка Симеонова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Николинка Попова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  д-р Мирослав Стоянов

  Анестезиология и интензивно лечение, Началник на отделение за анестезиология и интензивно лечение

  д-р Милко Недялков

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Надя Вапирева

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Нонка Николова-Миланова

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Екатерина Гилева

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Валентина Стефанова

  Анестезиология и интензивно лечение, Лекар

  д-р Тихомир Гемеджиев

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Началник на отделение за хирургия на млечната жлеза

  д-р Евгений Василев

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар АГ

  д-р Младен Младенов

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар АГ

  д-р Пенчо Радоев

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар хирург

  д-р Виолета Божилова

  II-ро отделение по гинекология за хирургия на млечната жлеза, Лекар хирург

  д-р Томи Попмарков

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на консултативно-диагностичен блок

  д-р Весела Аврамова

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на „Клинична лаборатория“

  д-р Стефан Червеняшки

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на отделение „Образна диагностика“

  д-р Ива Кралева

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на „Микробиологична лаборатория“

  д-р Пенка Каранова

  Консултативно-диагностичен блок, Началник на лаборатория по клинична патология и цитология

  д-р Минко Еврев

  Консултативно-диагностичен блок, Асистирана репродукция

  д-р Спаска Григорова

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар вътрешни болести

  Юлияна Йорданова-Фиковска

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар клинична лаборатория

  д-р Мичка Терзийска

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар трансфузионна хематология

  д-р Георги Лазаров

  Консултативно-диагностичен блок, Лекар уролог

  д-р Андрей Кузманов

  Консултативно-диагностичен блок, Микробиолог

  д-р Стоян Алексов

  Консултативно-диагностичен блок, Патоанатом

  Ирина Димова

  Психологическа подкрепа, Психолог

  Юлия Коцева

  Физиотерапия и рехабилитация, Рехабилитатор

  д-р Десислава Илиева

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Елена Бангеева

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Кристина Генова

  Родилно отделение, Лекар АГ

  д-р Мая Джонгова

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Павел Павлов

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Славина Стоянова-Ангелова

  Патология на бременността, Лекар АГ

  д-р Калина Димитрова

  I-во отделение по гинекология, Лекар АГ

  д-р Красимир Николов

  Лекари специализанти, Специализант

  Д-р Марина Гергинова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Радослава Пенчева

  Неонатология, Лекар

  д-р Боряна Лазарова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Лина Минковска

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Елена Фадел

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Евелин Стоянова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Димитър Колев

  Неонатология, Лекар

  д-р Васил Бранков

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Милена Керезова

  Лекари специализанти, Специализант

  д-р Борислав Христов

  Консултативно-диагностичен блок, Патоанатом

  г-р Георги Сергеев Богев

  Лекари специализанти

  Иванка Янкова - Томова

  Неонатология, Лекар, Педиатрия

  Йордан Трингов

  Лекари специализанти

  Йован Даскалов

  Лекар АГ

  Радостина Василева Джарова

  Лекари специализанти

  Теодора Тадж Касемияр

  Лекари специализанти

  Добринка Кирилова Гайдева

  Ръководител на аптека

  ПСАГБАЛ "Света София"

  Добрият живот

  започва на добро място!

  Контакти

  ул. „Михалаки Ташев” №2,

  ж.к. „Красна поляна”, София, 1330

  02/4470 211

  info@1agb.com

  © 2023 ПСАГБАЛ "Света София". Всички права запазени.